Sedan 1950

Odensjö Östergård

Odensjö Östergård köptes i början av 1950-talet av vår farfar. Gården är självförsörjande på foder.
Gården arrenderades ut några år innan familjen flyttade hit från Dintestorp utanför Mullsjö.
I slutet av 50-talet uppfördes en ny ladugård för 20 kor plus rekrytering samt några grisar för husbehov. På den här tiden och ända fram till år 2000 bedrevs mjölkproduktion, sedan valde pappa att lägga om och börja med dikor. 2006 bildade vi bröder Magnusson Maskin & Lantbruk som sedan dess driver gården samtidigt som vi även bedriver maskinverksamhet. I samband med övertagandet lade vi om till ekologisk produktion och blev certifierade enligt så kallad EU ekologisk produktion. 2008 stod den nya ladugården klar, det innebar dels lösdrift för djuren samtidigt som antalet kor fördubblades till 40 st. Sedan 2010 är hela produktionen KRAV certifierad.