12 skäl

Att välja vårt kött

 • Ingen kemisk ogräsbekämpning, ingen handelsgödsel, inga tillväxthormoner eller förebyggande medicinering används, dessutom tillämpas dubbla karenstider för att säkerställa att köttet är fritt från främmande ämnen!
 • Djuren föds upp på deras naturliga diet; grovfoder dvs ensilage och hö. Detta innebär ett mycket smakrikt kött som innehåller mer Omega 3 fettsyror och vitaminer!
 • Djuren går ute och betar mellan maj och november. Det ger ett öppet och vårdat landskap samtidigt som den biologiska mångfalden främjas!
 • För att säkra en levande landsbygd i ditt närområde!
 • Djuren föds upp under världens strängaste djurskyddsregler!
 • För att minimera djurtransporterna!
 • Gården är självförsörjande på foder vilket innebär att du får en närproducerad produkt samtidigt som risken för smitta minimeras!
 • På gården finns endast exklusiva köttraser!
 • Köttet hängmöras i två veckor. Under mörningen bryter köttets egna enzymer ner proteiner i celler och bindväv samtidigt som vattnet dunstar. Detta ger ett mört kött med fast och fin konsistens, det går ej att jämföra med annat kött!
 • Allt märks och vakuumförpackas i lämliga konsumentanpassade förpackningar. Bara att lägga in i frysen!
 • Genom att köpa kött från Odensjö Östergård tänker du dels på din egen hälsa, dels på djurens livskvalitet samt inte minst på miljön och lanskapets välmående samtidigt som du får en exceptionell smakupplevelse!