Odensjö Östergård följer de bestämmelser om ekologisk produktion som fästställs i KRAVs regler.