Posts from september 2014

1 Item

Sista skörden 2014

by Stefan

2014 går till historien som ett bra växtår. Vi har fått bra skördar både vad det gäller spannmål och gräs och det har funnits goda tillfällen att skörda. Här följer några bilder på tröskning och pressning av halm och ensilage. Tack vare en veckas fint väder med bra värme fick vi in spannmålen relativt torr […]